Széchenyi 2020
Főoldal
« vissza

Óvodapedagógus álláspályázat

A Töttösi Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7755 Töttös, Hunyadi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás korú gyermekek testi- lelki- és szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése az
Óvodai nevelés országos alprogramja, valamint az intézmény Helyi pedagógiai
programja alapján.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szükséges képesítést a
munkakör betöltésének kezdő időpontjáig megszerzi
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Heilmann-Botlik Erika nyújt, a
+36204534665 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Töttösi Óvoda címére történő megküldésével
(7755 Töttös, Hunyadi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: T/533-2/2018. , valamint a
munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Személyesen: Heilmann-Botlik Erika, Baranya megye, 7755 Töttös, Hunyadi
utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.tottos.hu - 2018. november 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a
pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

« vissza

Töttös Község Önkormányzata
7755 Töttös, Hunyadi u. 6.
Tel.: 06/69/376-101
Fax: 06/69/376-142
tottos@saghysat.hu
A honlap fejlesztője és tárhelyszolgáltatója:
EUNet 2000 Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Telefon: 72/525-688
ugyintezes@eunet2000.hu