Széchenyi 2020
Főoldal
« vissza

Álláspályázat

A Töttösi Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Töttösi Óvoda
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Töttösi Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7755 Töttös, Hunyadi utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás korú gyermekek testi- lelki- és szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése az Óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint az intézmény Helyi pedagógiai programja alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
o Főiskola, óvodapedagógusi szakképzettség,
o büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o szakmai önéletrajz
o felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata
o három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
o a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
o pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szükséges képesítést a munkakör betöltésének kezdő időpontjáig megszerzi
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Heilmann-Botlik Erika vezető óvónő nyújt, a +36204534665 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
o Postai úton, a pályázatnak a Töttösi Óvoda címére történő megküldésével (7755 Töttös, Hunyadi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 374/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
o Személyesen: Heilmann-Botlik Erika vezető óvónő, Baranya megye, 7755 Töttös, Hunyadi utca 6. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
o www.tottos.hu - 2016. november 8.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

« vissza

Töttös Község Önkormányzata
7755 Töttös, Hunyadi u. 6.
Tel.: 06/69/376-101
Fax: 06/69/376-142
tottos@saghysat.hu
A honlap fejlesztője és tárhelyszolgáltatója:
EUNet 2000 Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Telefon: 72/525-688
ugyintezes@eunet2000.hu